15 maart 2017

Jeugd Cultuurfonds

Muziek maken kost geld. Gelukkig bestaat er in Nederland sinds kort een fonds dat kan meebetalen aan muzieklessen en de aanschaf van een instrument. Het Jeugdcultuurfonds is opgericht voor kinderen vanaf 4 jaar die om financiële redenen niet zomaar naar muziekles kunnen.

Ouders die in aanmerking willen komen voor een bijdrage van het Jeugdcultuurfonds kunnen dit regelen via een privé-docent of muziekschool. Ook basisschoolleerkrachten en maatschappelijk werkers kunnen namens het gezin een aanvraag indienen. Het Jeugdcultuurfonds behandelt geen aanvragen van de ouders zelf.

Het verzoek om een financiële bijdrage kan worden ingediend via de website van het Jeugdcultuurfonds. Zodra de aanvraag is goedgekeurd, zorgt het Jeugdcultuurfonds voor betaling aan de muziekschool of de privé-docent. Op die manier gaat het geld direct naar de muziekschool of naar de privé-docent die de muzieklessen verzorgt.

Kijk voor meer informatie op www.jeugdcultuurfonds.nl.

Lees meer over huren of kopen…